POLITICA INTEGRAL DE BUS CASTELLVI

La Direcció de BUS CASTELLVÍ S.A. és compromet a:

1. Complir amb el que s’estableix en la legislació i reglamentació vigents d’aplicació a la nostra activitat, especialment en matèria de Medi Ambient i, en Prevenció de Riscos Laborals.
2. Minimitzar l’impacte real o potencial sobre el Medi Ambient. Evitar accidents i malalties professionals, millorant les condicions de seguretat de l’empresa. Especialment, adoptar mesures per contribuir a la reducció de la mortalitat en carretera (accidents de conductors professionals, in itinere i en missió).
3. Atendre les necessitats de cada client, proporcionant les solucions més adequades a cada cas. Comptant amb la col·laboració de tot el personal i el manteniment dels vehicles.
4. Fomentar entre els seus empleats, a tots els nivells i mitjançant la adequada formació e informació, el sentit de la responsabilitat amb el Medi Ambient (disminució del consumo energètic, el reciclatge…), la Qualitat (el valor del treball ben fet…) i la Prevenció de Riscos Laborals (prevenció d’accidents…)
5. Exercir un control sobre els nostres proveïdors.
6. Comunicar la Política, els objectius, les responsabilitats, així com la contribució de cadascun al manteniment del Sistema de Gestió.
7. Compromís amb la millora continua, revisant periòdicament el sistema per garantir el seu compliment i adequació.

PRINCIPALS ELEMENTS

BUS CASTELLVI considera al CLIENT com el principal eix de la seva activitat.

 

 

ACTIUS
• El capital humà de la organització
• La qualitat del servei
• El compromís amb la millora continua
• El compliment del marc legal i normatiu
• La sensibilitat ambiental de les seves relacions

VALORS
• L’experiència acumulada permet oferir una alta qualitat de servei
• Confiança amb el client per rigorositat en el servei.
• Disposar d’un equip humà preparat i motivat per assolir èxits.
• Cultura ambiental assumida, aplicant una política ambiental estricte i

LÍNEES ESTRATEGIQUES

Les principals línies s’orienten al:

• Creixement en el sector
• Diferenciació de la competència per l’alt nivell de qualitat
La millora tecnològica
Actuacions respectuoses amb el medi ambient

Direcció observarà que es disposin de tots els medis necessaris, per assegurar l’aplicació de la Política a tots els àmbits de BUS CASTELLVÍ S.A. i assumeix el compromís i la responsabilitat que d’aquesta política es deriva.

BUS CASTELLVÍ S.A.

Castellví de la Marca
08732  - Barcelona

T. 93 891 80 07 - 93 891 82 02

M. 607 848 926

info@buscastellvi.cat